www.psm1st.art.pl

 

 

 

 

 

 

Strona główna


O szkole


Specjalizacje


Zasady rekrutacji


Nasze Zespoły


Nasze Chóry


Kalendarz Imprez


Osiągnięcia


Plan zajeć


Galeria


Kontakt


Statut Szkoły i WSO


Sprawy organizacyjne - rok szkolny 2017/2018


XI Gitaromania


VI Transgraniczny Przegląd Muzyki Popularno-Rozrywkowej 24-25.03.2017


TRANSGRANICZNE WARSZTATY ORKIESTROWE


Konkurs "Muzyka Mistrzów"
27 - 28.04.2015


COMENIUS


Instrumenty zakupione ze środków MKiDN


Partnerzy szkoły


Instytucje wspierające


O nas w prasie


Biuletyn Informacji Publicznej


Inwestycje


Rada Rodziców


Rezultaty projektów finansowanych ze środków UE


 

Projekty edukacyjne finansowane ze środkow UE

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego

 

Informacje


2018-04-18

PROWADZIMY DODATKOWY NABÓR DO FILII PSM - PRZESŁUCHANIE ODBĘDZIE SIĘ 9 maja 2018r. od godz. 16:30. KANDYDATÓW NALEŻY ...

>> więcej

 

2018-04-18

PRZESŁUCHANIE WSTĘPNE DO KLASY I DO PSM W CIEPLICACH ODBĘDZIE SIĘ 23 maja 2018r. od godz. 16:30. KANDYDATÓW NALEŻY ZG...

>> więcej

 

2018-03-23

Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej do Filii PSM I st. im. J. Garści w Jeleniej Górze mieszczącej się ...

>> więcej

 

2017-11-06

UWAGA!!! Poszukujemy nauczyciel gry na saksofonie w wymiarze 4 godzin tygodniowo...

>> więcej

 

2011-03-09

UWAGA! RACHUNEK BANKOWY: FUNDUSZ MUZYCZNY 09 1010 1674 0038 1213 9134 0000 RADA RODZICÓW: 11 1020 2124 0000 8...

>> więcej

 


Hosted by TENET (Jelenia Góra)

 

 

   
   
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej


PSM 3/2015

Protokół i informacja o przeprowadzeniu

naboru na stanowiska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Do pobrania:

Protokół

Informacja

 

 


PSM 2/2015

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia

im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

Do pobrania:

Ogłoszenie

 


PSM 1/2015

Wykonanie usług kominiarskich w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej

Jelenia Góra, dnia 09.01.2015 r.   Zapytanie ofertowe

UWAGA!  Przedłużono termin składania ofert do 31.01.2015r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe 

Załącznik 1 

Załącznik 2 

 


PSM 2/2014

W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie usługi monitorowania i ochrony obiektów z systemem dyskretnego ostrzegania i zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej informujemy że wybrano ofertę SOLID GROUP Sp. z o.o. sp. k. 

 

 


PSM 1/2014

Szanowni Państwo
OFERENCI - DOSTAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE
 na „ Częściowy remont pokrycia dachu od strony wschodniej"  Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze"

Państwowa Szkoła Muzyczna i st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze  planuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn„ Częściowy remont pokrycia dachu od strony wschodniej"   i prosi wszystkich zainteresowanych o złożenie ofert wg załączonego wzoru. Podane parametry pokrycia w opisie są minimalne i nie mogą być niższe, dlatego należy o takich samych lub wyższych ( papa termozgrzewalna gr. min. 5mm). Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.    

Termin realizacji zamówienia  do 31.12.2014 r.
Płatność po dokonanym protokolarnym odbiorze całości zamówienia w terminie do 30 dni. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o złożenie do dnia 18 .12.2014 r. godz. 14.00 oferty:
- na piśmie w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze
- lub faxem na nr 75 75 59 310,
- lub e-mail: sekretariat@psm1st.art.pl
 (oferta przesyłana drogą elektroniczną musi mieć formę skanu z uwagi na podpis). 
Oferta winna być opatrzona pieczątka firmową, podpisem oferenta, datę sporządzenia, terminem ważności.
W ofercie należy podać:
-koszt całości 
(netto, brutto) w umowie ryczałtowej. Ofertę można złożyć na całość zamówienia. Oferta oceniana będzie wg kryterium najniższa cena. Planowane podpisanie umowy do 19 grudnia  2014 r.
W przypadku podania nieprawdziwych danych Oferent nie będzie brany przy kolejnych zapytaniach ofertowych, a oferta odrzucona.
Informacja z wyboru zostanie podana tylko na stronie internetowej www.psm1st.art.pl,
a wybrany Oferent poproszony o podpisanie umowy.
Z góry dziękuję za złożenie 

 

   Z poważaniem

Anna Pietrzak

dyrektor szkoły

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIK 1 - Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK 2 - Orientacyjny kosztorysz (przedmiar)

ZAŁĄCZNIK 3 - Opis robót

ZAŁĄCZNIK 4 - Rysunek dachu do remontu

 

 

 


Jelenia Góra: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku

Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej

Górze przy ul. Staromiejskiej 3

 

1.       Ogłoszenie o zamówieniu

2.       SIWZ

3.       STWiOR ST1

4.       STWiOR ST2

5.       STWiOR ST3

6.       Przedmiar robót

7.       Opinia techniczna

8.       Rzut budynku

9.       Formularz oferta + załączniki

 

W wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze przy ul. Staromiejskiej 3, który odbył się 25.10.2013r. o godz. 10:30 wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane "KARKONOSZE" inż. Mieczysław Lewandowski 58-530 Kowary ul. Witosa 26

 

strony internetowe - an-net.pl